پاسخ به: زدن برچسبِ لوگو روی کارتن میوه

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی زدن برچسبِ لوگو روی کارتن میوه پاسخ به: زدن برچسبِ لوگو روی کارتن میوه

#14297
admin
مدیرکل

سلام
چرا فکر می کنید اینکار مانعی داشته باشد؟
خیر هیچ مانعی ندارد و می توانید اقدام به زدن برچسب لوگو روی کارتن اقدام نمایید.