پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

#14299
rahele siami
مدیرکل

یک بار هزار تنی پترولیوم کک از بندر عباس تا بندر ویزاگ یا کاندلا با چه قیمتی حمل میشود؛ با تشکر