پاسخ به: ساختار اجرایی بخش تجارت در ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

انجمن ها دانشگاه مدیریت بازرگانی ساختار اجرایی بخش تجارت در ایران با تاکید بر بخش کشاورزی پاسخ به: ساختار اجرایی بخش تجارت در ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

#14323
admin
مدیرکل

سلام.
در خصوص تجارت سازمان و و وزارت خانه های زیاد دخیل هستند. اما عمده تصمیماا بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت می باشد و خواسته های سازمان دیگه از گمرک از طریق این وزارت خانه به گمرک اعلام می شود.
یک ساختار بهم پیوسته نمی تونید ارائه کنید. بلکه می تونید .
تو بخش کشاورزی معمولا تصمیمات از طریق این بخش ها است
1- هیات وزیران و وزارت جهاد کشاورزی
2- سازمان توسعه تجارت ایران
3- گمرک ایران
گمرک در تمام بخش تجارت بیشتر فقط اجرا کننده استّ یعنی مجری دستورات.