پاسخ به: سوال در مورد گشایش LC

#14335
admin
مدیرکل

سلام
اگر به ترخیص کارتون اعتماد دارید می توانید از حساب ارزی ترخیص کارتون استفاده کنید. یا اینکه برای خودتان یک حساب ارزی باز کنید.
البته بهتر است از خریدار خود بخواهید تا اعلام کند با کدام بانک کار می کند و تا بانکی که در ایران با آن بانک کار می کند را انتخاب و در آنجا حساب ارزی ایجاد کنید.