پاسخ به: مجازات کالای ممنوعه

#14339
نیما
مدیرکل

هنوز کسی با من از دادگاه یا حراست پست تماس نگرفته اند. فقط مسول گمرک پست با من تماس گرفت گفت ما تحویل حراست داده ایم اونها هم میفرستن اجرای احکام . آیا امکان دارد فقط کالا مصادره شود و با من کسی کاری نداشته باشد.
آیا تا کنون با مورد مشابه به این برخورد داشته اید؟ خیلی ممنون از پاسخگویی شما