پاسخ به: بازاریابی بین المللی و صادرات

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی بازاریابی بین المللی و صادرات پاسخ به: بازاریابی بین المللی و صادرات

#14359
admin
مدیرکل

سلام
مجبورید از طریق ایمیل خودتان را معرفی کنید و یا اینکه تو نمایشگاه ها شرکت کنید.
اگر فکر می کنید بازاریابی برای صادرات در کوتاه مدت جواب میدهد در اشتباه هستید. ممکن است مشتری خود را در همان روز اول جذب کنید و ممکن است چند ماه و سالی طول بکشد.