پاسخ به: سوال در مورد گشایش LC

#14360
admin
مدیرکل

بله قبل از بارگیری انجام میشه و دریافت وجه جای نگرانی ندارد. حتی پول شمارو خریدار پرداخت نکند بانک خارجی که با بانک ایرانی در ارتباط است پرداخت خواهد کرد.