پاسخ به: پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک پاسخ به: پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک

#14366
admin
مدیرکل

جواب لیلا :
مشکل از طرف سرورهای سامانه و خود سامانه می باشد. بعدا دوباره امتحان کنید. این خطا جز خطاهای رایج سامانه گمرک می باشد.