پاسخ به: بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا

انجمن ها ثبت سفارش – اخذ مجوز بازرگانی instruction بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا پاسخ به: بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا

#14370
ترخیص کالا
مدیرکل

به سایت clearance-co.ir هم یه سری بزنبن
مقالاتش بد نبود
ولی فکر نکنم مدرک بدن (فقط در حد اطلاعات عمومی و.. هستش)