پاسخ به: کد تعرفه گمرکی میعانات گازی و پتروشیمی

#14436
admin
مدیرکل

سلام
با توجه به نوع جنس تو تعرفه های متفاوتی طبقه بندی می شوند. فصل 27 طبقه بندی می شوند.