پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#14454
زیبا
مدیرکل

باسلام میخواستم بپرسم آوردن سه چهاربسته نهال گردو‌ ازترکیه ممنوعیتی ندارد یا مشکل ایجاد نمیکند؟ متشکرم