پاسخ به: واردات دوربین مداربسته

#14463
admin
مدیرکل

آقای حسن
تبلیغات در محتوای نظرات و تو این سایت ممنوع است . و این تبلیغ نیز از چشم ما دور افتاده است. بودن اطلاعات تماس یک شرکت یا تبلیغ آن در اینجا به معنی تایید آن شرکت توسط ما نمی باشد.
تبلیغ شرکت نیز حذف شد.