پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#14465
مرتضى
مدیرکل

نحوه ورود خودروهاى ایرانى از افغانستان به داخل ایران چگونه میباشد وهمچنین اگر شخص افغانى که مقیم ایران میباشد آیا میتواند یک خودرو با خود به ایران بیاورد