پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

#14492
حسن بیگی
مدیرکل

سلام بیست تن کود بیو کمپوست از بندر عباس شهید رجا به گجارات هند هزینه گمرک و ارسال بار چقدر میشه
سپاس قیمت کل بار 4500 دلار