پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#14519
admin
مدیرکل

جواب آرام :
به انگلیس دقیق نوشته شود کفایت می کند.
اگر هزینه ی پستی را ارسال کننده پرداخت کند تنها هزینه های گمرکی ایران را پست از شما خواهد گرفت. که معمولا هم هزینه ی پستی را از ارسال کننده می گیرند.