پاسخ به: کد Hs -لوله بدون درز سرد کشیده شده- متریال کربن استیل

#14530
admin
مدیرکل

ذیل تعرفه 73043100 طبقه بندی می شود. جز تعرفه هایی می باشد که دولت در نظر دارد حقوق ورودی آنرا افزایش دهد.