پاسخ به: تفاوت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی – مزایا و معایب

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی تفاوت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی – مزایا و معایب پاسخ به: تفاوت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی – مزایا و معایب

#14584
شيركو وزيرى
مدیرکل

با سلام براى ثبت برند آیا با کارت بازرگانى حقیقى قابل انجام است یا فقط باید کارت بازرگانى حقوقى باشد؟