پاسخ به: انتقال بار از انبار اصلی به انبارهای فرعی

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها انتقال بار از انبار اصلی به انبارهای فرعی پاسخ به: انتقال بار از انبار اصلی به انبارهای فرعی

#14603
admin
مدیرکل

سلام. خیر مشمول مالیاتی نمی شود. شرایط خاصی هم ندارد و این امر صرفا برای رهگیری و مبارزه با قاچاق کالا می باشد.