پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

انجمن ها خرید و فروش خارجی راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟! پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

#14626
admin
مدیرکل

سلام.
خیلی از ترخیص کارها هستند که از کارت کارگزاری اشخاص دیگر استفاده می کنند و بابت استفاده از کارت آنها با توجه به ارزش دلاری به کارگزار پول پرداخت می کنند.
اخذ کارت کارگزاری گمرک باعث می شود که مستقلا و بدون نیاز به کارگزار در امورات تشریفات گمرکی فعالیت کنید.