پاسخ به: آزمون کارگزاری / حق العمل کاری گمرک

انجمن ها کارت ها کارت حق العمل کاری آزمون کارگزاری / حق العمل کاری گمرک پاسخ به: آزمون کارگزاری / حق العمل کاری گمرک

#14673
admin
مدیرکل

سلام.
آزمون کارگزاری گمرک زمان مشخصی ندارد و زمانی که گمرک ایران تشخصیص بدهد که به نیروی جدید برای فعالیت نیاز هست اقدام به برگزاری آزمون می کند و اطلاعیه آن نیز در سایت گمرک ایران درج می شود.
فعلا آزمونی اعلام نشده است.