پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

#14682
طالب بنی عامریان
مدیرکل

با سلام، اگر موقع ثبت نام فقط یکی از رشته ها رو انتخاب کنیم، میشه بعد از صدور کارت دو رشته دیگه رو اضافه کنیم؟