پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

#14696
admin
مدیرکل

قبلا کسانی که کارت کارگزای یا همان حق العمل کاری گمرک را می گرفتن حتما می بایستی کارت بازرگانی نیز اخذ می کردند.
این بند برای همین مورد در نظر گرفته شده بود.
الان به درد نمی خورد.