پاسخ به: اخذ نام کاربری و رمز عبور سامانه تجارت فرامرزی گمرک EPL

#14706
admin
مدیرکل

جواب بهنوش : برای ایشان کدینگ در گمرک ایجاد نمی شود . اما نام کاربری و رمز عبور سامانه epl گمرک را می تواند بگیرد.