پاسخ به: ارسال بسته پستی از ترکیه به ایران

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی مرسولات پستی ارسال بسته پستی از ترکیه به ایران پاسخ به: ارسال بسته پستی از ترکیه به ایران

#14721
کمال آبادی
مدیرکل

البته این بسته ها حاوی لباس.کیف و کفش به ارزش 200 الی 400 هزار تومان هست. و امکان اینکه گمرک نخوره هست؟