پاسخ به: .سود بازرگانی و حقوق گمرکی ذرت شیرین منجمد

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی .سود بازرگانی و حقوق گمرکی ذرت شیرین منجمد پاسخ به: .سود بازرگانی و حقوق گمرکی ذرت شیرین منجمد

#14749
قناعتی
مدیرکل

سلام
خرید ذرت شیرین فله در کارتن ۱۰ یا ۱۲ کیلویی چه مجوزی برای واردات و ترخیص میخواهد
با تشکر