پاسخ به: طریقه ارسال اطلاعات به فیدا و دریافت شناسه فروشنده؟

انجمن ها استاندارد ،شبنم ، ایران کد روشهای اخذ استاندارد طریقه ارسال اطلاعات به فیدا و دریافت شناسه فروشنده؟ پاسخ به: طریقه ارسال اطلاعات به فیدا و دریافت شناسه فروشنده؟

#14795
admin
مدیرکل

سلام.
سامانه جداگانه ای برای اخذ کد شناسه فروشنده خارجی تعریف نشده است و شما بعد از ورود به سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir در قسمت
عملیات تجارت خارجی >>> مدیریت فروشندگان خارجی
اقدام به ثبت فروشنده خارجی خود می کنید.
لازم به ذکر است بیشتر فروشندگان خارجی هم اکنون از قبل برای آنها کد فروشنده صادر شده و در هنگام ثبت سفارش می توانید جستحو کنید.