پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#14811
اشکان
مدیرکل

سلام
من دوچرخه ای از آلمان را قصد دارم همرام بیارم، می خواستم ازتون بپرسم، گمرک به اون تعلق می گیره یا می تونم به عنوان جنس همراه مسافر خارجش کنم