پاسخ به: ارسال کالا توسط DHL

#14824
امیر حسین جعفری
مدیرکل

درسته که بسته های ارسال به ایران با پست دی اچ ال بدون حضور گیرنده باز و ارزیابی میشه؟/ چون وقتی با پست های دولتی میاد در حضور کیرنده باز می کنن/ اخه شاید یکی راضی نباشه بستشو بدون حضرش باز کنن