پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#14826
من
مدیرکل

با سلام من یه سوال دارم
یکی از دوستان به من پیشنهاد داده که یه ماشین که از کمر ترخیص میشه رو به نام من بزنه و همه هزینه های ترخیص و. . . را خودش پرداخت کنه بعد از فروش ماشین یه درصدی هم به من بده من یکم دو دل هستم که آیا مشکلی از نظر مالیاتی و.. . . برای من پیش نمیاد؟ اخه این چه ثوابیه؟؟ ?