پاسخ به: ارسال کالا توسط DHL

#14851
admin
مدیرکل

سلام
پست دولتی ها هم باز می شوند حتی بدون حضور گیرنده.
اما دفاتر پست ایران در داخل شهر هست. مگر اینکه شما راضی باشید برای یک بسته پستی به فرودگاه امام بروید.
گمرک در این خصوص از لحاظ قانونی اختیار باز کردن و بازرسی محموله را دارد.