پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#14852
admin
مدیرکل

سلام.
بله تعلق می گیره . دوچرخه جز کالاهای مسافری به حساب نمیاد. مگر در مسافرت های توریستی گروهی ورزشی که قضیه جداگانه ای دارد