پاسخ به: هزینه گمرک در سفارشات پستی

#14855
Masiha
مدیرکل

سلام. من یه نامه از اروپا داشتم. دم در مامور پست از من بیست هزار تومن گرفت. این پول برای چی باید پرداخت بشه وقتی در مبدأ پول پرداخت شده؟