پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#14858
اشکان
مدیرکل

می تونم خودم همون روز ترخیصش کنم، ارزش گمرکی اون رو چطور محاسبه می کنن? مارک دوچرخه کنندیل آمریکا هست، البته تنه اش چینی هست !