پاسخ به: کارت بازرگانی مناطق آزاد

#14872
admin
مدیرکل

سلام
اول اینکه شما حتما شرکت تولیدی هستید حتی می توانید 5 ساله هم کارت بازرگانی بگیرید.
برای کارت بازرگانی قوانین مجزایی ندارند و فرقی با اتاق تهران ندارد.
تاریخ تمدید کارت بازرگانی با تاریخ پروانه بهره برداری یکی باشد. چنین چیزی وجود ندارد . مگر اینکه برای پروانه بهره برداری تاریخ انقضایی اعلام شده باشد و چون کارت بازرگانی تولیدی برای شما صادر می شود این تصمیم گرفته شده است.
و گرنه این اقدام غیرقانونی هست . همین اتاق از شما حق عضویت یکساله را گرفته نه حق عضویت 4 ماهه.
https://eplonline.ir/business-card-five-year-extension-to-all-production-units/