پاسخ به: صادرات برخی از فرآورده های گیاهی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی صادرات برخی از فرآورده های گیاهی پاسخ به: صادرات برخی از فرآورده های گیاهی

#14875
admin
مدیرکل

همچنین برای صادرات این قبیل موارد علاوه بر کشور مبدا ( ایران ) مقررات کشور مقصد را نیز می بایستی مدنظر قرار دهید
ممکن است خریدار شما برای ترخیص از گمرک گواهی بهداشت از کشور ایران لازم داشته باشد.