پاسخ به: کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

انجمن ها دانشگاه مدیریت بازرگانی کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی پاسخ به: کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

#14887
محمدی
مدیرکل

سلام
چهارتا کتاب خوب در زمینه بازرگانی بین المللی توسط انتشارات بامن امسال چاپ شدند که بهتون پیشنهاد میکنم
1- راهنمای کاربردی سوییفت در پرداختهای بین المللی
2- راهنمای جامع کاربردی اعبتارات اسنادی و روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی
3- راهنمای جامع کاربردی اینکوترمز 2010
4- راهنمای جامع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، پوشش بین بانکی وصولی ها و تجارت الکترونیک
انتشارات بامن وبلاگ دارد . تایپ کنید وبلاگش را می بینید.
تلفن 09335560423