پاسخ به: واردات کالای کشاورزی بدون رعایت شرایط قرنطینه در مبدا

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات موقت واردات کالای کشاورزی بدون رعایت شرایط قرنطینه در مبدا پاسخ به: واردات کالای کشاورزی بدون رعایت شرایط قرنطینه در مبدا

#14895
sepehr
مدیرکل

خیر.
هدف از گازدهی حذف آفات هستش که قانون میگه در صورتی که انجام نشده باشه حتی اجازه اینکه از کشتی تخلیه بشه نداره .