پاسخ به: آموزش کار با سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص ( انبارها )

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها آموزش کار با سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص ( انبارها ) پاسخ به: آموزش کار با سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص ( انبارها )

#14902
مجید
مدیرکل

آیا بعد از ثبت نام انبار باید موجودی کالایی که در انبار هست را ثبت نماییم و چگونه؟