پاسخ به: اضافه شدن اطلاعات مرسوله خارجی در سایت پست

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی مرسولات پستی اضافه شدن اطلاعات مرسوله خارجی در سایت پست پاسخ به: اضافه شدن اطلاعات مرسوله خارجی در سایت پست

#14917
admin
مدیرکل

سلام
در سایت پست ایران تنها شماره هایی قابل ردیابی و جستجو است که خود این شرکت اقدام به ثبت و ارائه رسید کرده باشد.