پاسخ به: نحوه عضویت شرکت های حمل و نقل در epl.irica به چ صورت است؟

انجمن ها کشتیرانی – حمل و نقل بین المللی ترانزیت داخلی نحوه عضویت شرکت های حمل و نقل در epl.irica به چ صورت است؟ پاسخ به: نحوه عضویت شرکت های حمل و نقل در epl.irica به چ صورت است؟

#14932
admin
مدیرکل

سلام
مدارک شرکت مثل روزنامه رسمی و کارت عضویت اتاق بازرگانی و پروانه حمل و نقل + مدارک مدبرعامل شرکت مثل کارت ملی
مراجعه شخص مدیرعامل به یکی از گمرکات اجرایی فرقی نمی کند کدام گمرک باشد.