پاسخ به: دریافت کد EPL

#14933
admin
مدیرکل

سلام
ثبت نامه در سامانه گمرک تنها از طریق مراجعه حضوری امکان پذیر است و ثبت نام و عضویت از طریق سیستمی و آنلاین میسر نیست.
که مدارک لازم نیز با توجه به اینکه مراجعه کننده شخصیت حقوقی دارد یا خقیقی و کارش چیست فرق می کند.