پاسخ به: اضافه شدن اطلاعات مرسوله خارجی در سایت پست

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی مرسولات پستی اضافه شدن اطلاعات مرسوله خارجی در سایت پست پاسخ به: اضافه شدن اطلاعات مرسوله خارجی در سایت پست

#14934
admin
مدیرکل

از طریق تماس تلفنی پیگیری نمایید . تا جایی که اطلاع دارم رهگیری مرسولات برای مرسوله های داخلی هست یا شماره هایی که با سیستم پستی ایران ثبت شده باشد.
پست ایران تنها به عنوان نماینده توزیع شرکت پستی آلمان کار انجام میدهد.