پاسخ به: epl گواهی بازرسی رو نشون نمیده

#14940
admin
مدیرکل

سلام.
شما کالا را هنوز اظهار نکردید با توجه به موردی که در متن اعلام کردید ( برای اظهار این بارنامه نیاز به معرفی گواهی بازرسی معتبر می باشد )
اعلام کردید که در درب خروج میزنه که گواهی بازرسی موجود نمی باشد ( که نشون میده کالا اظهار شده است)
لطفا اعلام کنید که دقیقا کالا اظهار شده است یا خیر و در کدام مرحله است. اگر بانکی بوده باشد که لاجرم شما آپلود کرده و سیستم قبول کرده است که توانسته اید گواهی بازرسی را ثبت کنید.
اما در خصوص آپلود گواهی بازرسی موارد زیر را در نظر داشته باشید. با توجه به اینکه سیستم شماره های که ترکیبی از اعداد و حروف و / را در خود دارند هنگام تایپ پس و پیش نشون میده بهتر است که در هنگام ثبت شماره با همکاری شرکت بازرسی یک شماره سادتره را ثبت و آپلود کنید و تا شرکت بازرسی هم تایید نکند سیستم خطا خواهد داد و دقیقا همان شماره ای را استفاده کنید که در موقع ثبت گواهی بازرسی در اظهارنامه استفاده می کنید.
در نظر داشته باشید که وقتی با خط فاصله هم ثبت می کنید سیستم آنرا به عنوان یک کاراکتر حساب می کند. می توانید از حروف کوچک استفاده کنید.