پاسخ به: وارد کردن قطعه کامپیوتری کارکرده

انجمن ها کالای مستعمل وارد کردن قطعه کامپیوتری کارکرده پاسخ به: وارد کردن قطعه کامپیوتری کارکرده

#14957
admin
مدیرکل

سلام
شما به صورت روبه مسافری می خواهید تردد کنید. اقلام شما جز کالاهای همراه مسافر تلقی نمی شوند اما در بسیاری از موارد ماموران گمرک قانون را اعمال نمی کنند و نادیده می گیرند چون اجرای قانون در این خصوص هم سخت است و هم باعث ناراحتی خیلی ها می شود.
کالای شما هم بستگی به نظر ارزیاب مسافری در موقع بازرسی دارد.