پاسخ به: آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟ پاسخ به: آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟

#14961
عباس
مدیرکل

با سلام
آیا کالایی را میتوان با نام یک شرکت تولیدی که در حال حاضر کارت بازرگانی ندارد ثبت سفارش و وارد کرد؟
آیا میتوان در قسمت نام خریدار در پرو فرما 2 اسم ذکر شود و یا واژه on be half ofبه نام شرکتی که کارت بازرگانی دارد ثبت سفارش انجام شود؟