پاسخ به: آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟ پاسخ به: آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟

#14964
admin
مدیرکل

سلام. برای واردات به نام شخصی که کارت بازرگانی ندارد مجوز موردی صادر می شود. اگر مجوز صادر شد می توانید ثبت سفارش و وارد کنید.