پاسخ به: ترخیص بسته های پستی از گمرک

#14972
علی زاده
مدیرکل

اشکالی ندارد هزینه چون برای من خیلی مهم است
دفعه قبل بسته ای داشتم که وسایل داخلش 1000 یورو ارزش داشت ولی از پلمپ در اوردن
پست از لحاظ قانونی حق این وجود داره که بدون حضورمون باز کنن؟
اگر روی بسته پستی بنویسیم به فارسی که بدون حضور گیرنده باز نشه، به نظرتون اثر گذار خواهد بود؟