پاسخ به: امار واردات و صادرات محصولات کشاورزی

انجمن ها دانشگاه امور گمرکی امار واردات و صادرات محصولات کشاورزی پاسخ به: امار واردات و صادرات محصولات کشاورزی

#14975
admin
مدیرکل

سلام. در سایت rotbe3.com میزان تولیدات را منتشر کردیم. واردات و صادرات نیز به مرور منتشر خواهند شد. می توانید از این سایت استفاده کنید.