پاسخ به: خرید گوشی غیر قانونی از فروشگاه اینترنتی دارای اینماد

انجمن ها خرید و فروش خارجی دعوی تخلفات خرید گوشی غیر قانونی از فروشگاه اینترنتی دارای اینماد پاسخ به: خرید گوشی غیر قانونی از فروشگاه اینترنتی دارای اینماد

#14984
admin
مدیرکل

سلام
اینجا یک مرکز اطلاع رسانی در خصوص تجارت خارجی است. مشکل شما خارج از مسئولیت و توان ما می باشد. شما می توانید مشکلات این چنینی را از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران مطرح و اعلام شکایت کنید. قطعا رسیدگی و حقوق از دست رفته شما بازگردانده می شود.
به صفحه زیر مراجعه و با شماره های اراده شده تماس و موضوع را مطرح کنید. ارائه طریق به شما خواهند کرد. استفاده از این نماد هم اکنون برای دامنه جدید مشکل قانونی دارد.
https://enamad.ir/Home/Contact
همچنین می توانید از پلیس فتا نیز در این خصوص کمک بگیرید. نظرات در سایت ها هیچگونه مستندی برای درست بودن یا نبودن نمی باشد.