پاسخ به: شرایط گمرک در کردستان عراق

انجمن ها خرید و فروش خارجی شرایط گمرک در کردستان عراق پاسخ به: شرایط گمرک در کردستان عراق

#15009
amir
مدیرکل

یکی از دوستان قصدخریدی تویوتا ازسلیمانیه دارد لطف کنید شرایط ومبلغ ومدتی ک ترانزیتی میتواند درایران بماند چگونه وچقدرمیباشد ممنونم.